Månadens bild ~ Mars

Månadens bild ~ Mars

Vinterskog. Vackert vitmålad.

Vördnadsfullt vandrande vinterlandskapet. Vindstilla vilande.

Väntande vilsekommen vår.

There are no comments